Βίντεο

Η βέρα (Δημήτρης Μυστακίδης) - 13/06/2009 - Δοχός-Καρύτσα Λάρισας
Ανδρομέδα - 13/06/2009 - Δοχός-Καρύτσα Λάρισας
Οι πότες της στρογγυλής τραπέζης - 13/06/2009 - Δοχός-Καρύτσα Λάρισας
Ο Σαν Μικέλε είχε έναν κόκκορα - 7/06/2009 - Θέατρο δάσους-Θεσσαλονίκη
Ανδρομέδα - 12/06/2008 - Θέατρο δάσους-Θεσσαλονίκη

Παλιά πληγή - 12/06/2008 - Θέατρο δάσους-Θεσσαλονίκη
Ο Σαν Μικέλε είχε έναν κόκκορα - 17/06/2009 - Θέατρο δάσους-Θεσσαλονίκη
Ανδρομέδα - 15/06/2009 - Θέατρο πέτρας-Πετρούπολη
Στην Αμερική - 15/06/2009 - Θέατρο πέτρας-Πετρούπολη
Πεχλιβάνης - 15/06/2009 - Θέατρο πέτρας-Πετρούπολη

Εμπλουτίστε τα Βίντεο

Θεωρείτε ότι από τα Βίντεο λείπουν σημαντικά βίντεο;

Βοηθείστε στον εμπλουτισμό τους με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Επικοινωνήστε μαζί μας με email.

β) Αναφέρετε το βίντεο το οποίο επιθυμείτε να συνεισφέρετε και τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) στο YouTube.

The Udjat Team Info

Η Udjat Team ευθύνεται για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας.
The Udjat Team is responsible for weaving this site.

Αν σας ενδιαφέρει η επικοινωνία μαζί μας, δοκιμάστε το παρακάτω email:
If you are interested in contacting us, please use the email address below: