Φωτογραφίες

Αφίσες από διάφορες συναυλίες του Θανάση Παπακωνσταντίνου

Εισιτήρια από διάφορες συναυλίες του Θανάση Παπακωνσταντίνου

Διάφορες φωτογραφίες του Θανάση Παπακωνσταντίνου

Διάφορες φωτογραφίες της Μάρθας Φριτζήλα

Φωτογραφίες από διάφορες συναυλίες του Θανάση Παπακωνσταντίνου

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Χόρτο Πηλίου

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο το 2003

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στην Καρδίτσα το 2005

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Μεταξοχώρι το 2005

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στη Μονή Λαζαριστών το 2005

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Λαύριο το 2006

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Λυκαβητό το 2006

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Μαρούσι το 2006

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Σταυρό του Νότου το 2006

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Gagarin το 2007

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Ηράκλειο το 2007

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Στέκι Μεταναστών το 2007

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Φεστιβάλ Άμεσης Δημοκρατίας το 2010

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Δοχό το 2011

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στον Άγιο Βλάσιο το 2011

Φωτογραφίες από τη συναυλία του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο SO36 Berlin το 2012

Εμπλουτίστε τις Φωτογραφίες

Θεωρείτε ότι από τις Φωτογραφίες λείπουν φωτογραφίες από συναυλίες τις οποίες έχετε παρακολουθήσει;

Βοηθείστε στον εμπλουτισμό τους με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Επικοινωνήστε μαζί μας με email.

β) Αναφέρετε τη συναυλία τις φωτογραφίες της οποίας επιθυμείτε να συνεισφέρετε, την ημερομηνία διεξαγωγής της και τον φωτογράφο ο οποίος έκανε τη λήψη των φωτογραφιών.

The Udjat Team Info

Η Udjat Team ευθύνεται για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας.
The Udjat Team is responsible for weaving this site.

Αν σας ενδιαφέρει η επικοινωνία μαζί μας, δοκιμάστε το παρακάτω email:
If you are interested in contacting us, please use the email address below: