Σχετικά

Η ιστοσελίδα αυτή συντηρείται και ενημερώνεται από όλους εσάς.

Περιμένουμε το δικό σας υλικό που θα βοηθήσει στον περαιτέρω εμπλουτισμό της ιστοσελίδας.

Πιο συγκεκριμμένα, μπορείτε να μας στέλνετε:

- Φωτογραφίες από συναυλίες του Θανάση Παπακωνσταντίνου για τον εμπλουτισμό της ενότητας "Φωτογραφίες".
Προϋποθέσεις κατά την αποστολή τους:

 • Η λήψη των φωτογραφιών θα πρέπει να έχει γίνει από εσάς τους ίδιους ή η αποστολή τους να γίνεται με τη συγκατάθεση του ατόμου που πραγματοποίησε τη λήψη τους.
 • Για καθεμία από αυτές θα πρέπει να αναγράφεται ο τόπος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η συναυλία στη διάρκεια της οποίας έγινε η λήψη τους.
 • Για καθεμία από αυτές θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συναυλία στη διάρκεια της οποίας έγινε η λήψη τους.
 • Για καθεμία από αυτές θα πρέπει να αναγράφεται/αναγράφονται το/τα πρόσωπο/πρόσωπα που απεικονίζεται/απεικονίζονται σε αυτές.

- Εισιτήρια από συναυλίες του Θανάση Παπακωνσταντίνου για τον εμπλουτισμό της ενότητας "Αναμνήσεις".
Προϋποθέσεις κατά την αποστολή τους:

 • Η σάρωση (σκανάρισμα) των εισιτηρίων θα πρέπει να έχει γίνει στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση έτσι ώστε να είναι εμφανή τα στοιχεία του κάθε εισιτηρίου.

- Συνδέσμους (links) σε βίντεο από συναυλίες του Θανάση Παπακωνσταντίνου που ήδη έχετε ανεβάσει στο YouTube ή που έχετε ανακαλύψει ήδη ανεβασμένα στο YouTube για τον εμπλουτισμό της ενότητας "Βίντεο".
Προϋποθέσεις κατά την αποστολή τους:

 • Θα πρέπει τα βίντεο να είναι ανεβασμένα ήδη στο YouTube. Εσείς θα μας στείλετε μόνο τους συνδέσμους (links) προς αυτά.
 • Για καθένα από αυτά θα πρέπει να αναγράφεται ο τόπος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η συναυλία στη διάρκεια της οποίας έγινε η λήψη τους.
 • Για καθένα από αυτά θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συναυλία στη διάρκεια της οποίας έγινε η λήψη τους.
 • Για καθένα από αυτά θα πρέπει να αναγράφεται/αναγράφονται το/τα τραγούδι/τραγούδια που παρουσιάζεται/παρουζιάζονται σε αυτά.

- Αποδελτιωμένες/απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις του Θανάση Παπακωνσταντίνου για τον εμπλουτισμό της ενότητας "Συνεντεύξεις".
Προϋποθέσεις κατά την αποστολή τους:

 • Για καθεμία από αυτές θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του έντυπου/ηλεκτρονικού μέσου στο οποίο καταχωρήθηκε καθώς και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (αν υπάρχει).
 • Για καθεμία από αυτές θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στο έντυπο/ηλεκτρονικό μέσο.
 • Για καθεμία από αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την καθεμία (αν υπάρχουν).

- Προτάσεις και υλικό για νέες ενότητες που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν περισσότερο την ιστοσελίδα.

- Διορθώσεις επάνω στις ήδη υπάρχουσες ενότητες της ιστοσελίδας καθώς και συμπληρωματικό υλικό που αφορά τις ήδη υπάρχουσες ενότητες της ιστοσελίδας.

- Παραλείψεις-υποδείξεις που καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψην.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποστέλλονται στο email του Διαχειριστή που είναι υπεύθυνος για την ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Επικοινωνία" της ιστοσελίδας αυτής.

Τελειώνοντας,η ομάδα Διαχείρισης του www.koiladatwntempwn.gr δηλώνει ρητά ότι δε διατηρεί αρχείο και δεν επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση της (βλέπε Όρους Χρήσης). Ο οιοσδήποτε εγγεγραμμένος χρήστης δεν επιθυμεί να παραμείνει εγγεγραμμένος έχει τη δυνατότητα με την αποστολή ενός e-mail στον Διαχειριστή των Χρηστών (το οποίο μπορεί να βρεί στην ενότητα "Επικοινωνία") να ζητήσει τη διαγραφή του.

The Udjat Team Info

Η Udjat Team ευθύνεται για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας.
The Udjat Team is responsible for weaving this site.

Αν σας ενδιαφέρει η επικοινωνία μαζί μας, δοκιμάστε το παρακάτω email:
If you are interested in contacting us, please use the email address below: